Historia Kościoła

Organizacja i życie w parafii po 1945 r.

Kościół parafialny konsekrowany w 1897 r. nie uległ już żadnej przebudowie. W czasie walk w styczniu 1945 r. zostały tylko uszkodzone witraże i organy, wypalona została zakrystia. Spłonęły księgi parafialne z lat 1682-1945. Zginęła monstrancja z 1796 r. Rosjanie przez pewien czas trzymali także bydło w kościele. Do remontu kościoła przystąpiono już w 1945 roku.… Czytaj dalej »


Losy parafii od 1893 r. do zakończenia II wojny światowej

W 1896 r. Polacy stanowili dwie trzecie parafian w Dywitach. Parafia dywicka w 1916 r. obejmowała Dywity, Ługwałd, Różgity, Różnowo, Dągi, Zalbki oraz majątki Słupy i Różnówko i liczyła 2143 wiernych. Po plebiscycie, który odbył się w 1920 r., dywicki nauczyciel, Kulik, który był również organistą, rozpoczął germanizację dzieci szkolnych. Założył również chór niemiecki. Podczas… Czytaj dalej »


Budowa kościoła w latach 1894-1897

Ksiądz proboszcz Józef Rapierski podjął się budowy nowego kościoła w Dywitach. Dawny kościół w 1893 r. został rozebrany, a z zabytkowej budowli pozostały tylko cztery dolne kondygnacje wieży. W latach 1893-1894 podwyższono wieżę o dwie kondygnacje. Wieże kościoła wieńczy z przodu czterometrowy krzyż, a z tyłu chorągiewka z kutego żelaza z datą 1894. W kolejnych… Czytaj dalej »


Dzieje parafii Dywity do 1893 r.

W XV i XVI w. Dywity ucierpiały z powodu wojen i związaną z nimi dżumą oraz pomorem bydła. Potem przyszła klęska głodu. W 1520 r. w czasie działań wojennych polsko-krzyżackich Dywity zostały zniszczone. Od 9 I 1547 r. proboszczem w Dywitach był ksiądz z diecezji płockiej Stanisław Drobinka (Dobrzynka). Z osobistych funduszy odrestaurował wieżę kościelną.… Czytaj dalej »


Powstanie parafii

Działalność kolonizacyjna biskupów i kapituły rozpoczęła się w latach osiemdziesiątych XIII wieku, kiedy powstało Braniewo – najstarsze miasto dominium warmińskiego. Wiek XIV to czas, kiedy na ziemiach dzisiejszej Warmii, utworzono najwięcej miast i wsi. Większość kościołów na terenie biskupstwa powstawała we wsiach lokowanych na prawie chełmińskim. Akcję ich zakładania kapituła warmińska rozpoczęła w 1300 r.… Czytaj dalej »