Róże różańcowe

Żywy Różaniec oznacza:

Życie wg Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywany jest streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

Życie wiarą, nadzieją i miłością; należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy-wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu,który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienne oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga – ludzi.

Oznacza jakby elektrownią duchową, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7