Ogłoszenia duszpasterskie

2023/05/28

28 MAJA 2023 – NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – Dzisiejszy dzień niekiedy określany jest mianem narodzin Kościoła, chociaż przecież mówimy również, że Kościół rodzi się… Czytaj dalej »


2023/05/21

21 MAJA 2023 – NIEDZIELA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – Uroczystość Wniebowstąpienia – przeniesiona niegdyś na dzisiejszą niedzielę z poprzedzającego ją czwartku… Czytaj dalej »


2023/05/14

14 MAJA 2023 – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – Bliski już czas rozstania zmartwychwstałego Chrystusa z Apostołami naznaczony jest przygotowaniem… Czytaj dalej »


2023/05/07

7 MAJA 2023 – V NIEDZIELA WIELKANOCNA – Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, i głoszenie Ewangelii jest pierwszym zadaniem Kościoła. Drugim jest sprawowanie sakramentów… Czytaj dalej »


2023/04/30

30 KWIETNIA 2023 – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – „Pan Mym pasterzem, nie brak mi niczego” – brzmi refren dzisiejszego psalmu responsoryjnego… Czytaj dalej »


2023/04/23

23 KWIETNIA 2023 – III NIEDZIELA WIELKANOCNA – Kiedy Jezus mówi, pała ludzkie serce. Doświadczenie uczniów idących do Emaus powtarza się… Czytaj dalej »


2023/04/16

16 KWIETNIA 2023 – II NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA czyli Niedziela Miłosierdzia – „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie nawróci z ufnością do miłosierdzia mojego”… Czytaj dalej »


2023/04/09

9 KWIETNIA 2023 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy – będziemy dziś powtarzać słowa refrenu psalmu responsoryjnego… Czytaj dalej »


2023/04/02

2 KWIETNIA 2023 – NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ – Niedziela Palmowa jest dniem radości, Jezus wkracza do Jerozolimy jako zwycięzca. Okrzyki „Hosanna” należą się Zbawicielowi… Czytaj dalej »


2023/03/26

26 MARCA 2023 – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – „Udzielę wam mego ducha, byście ożyli” – przemówił Bóg przez proroka. Temat podejmie Apostoł Paweł w Liście do Rzymian… Czytaj dalej »