Ogłoszenia duszpasterskie

2018/03/18

18 MARCA 2018 r. – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Najważniejszym wymiarem biblijnej idei przymierza było wejście zawierających je w relację rodzinną, dlatego przymierze potwierdzano przelaniem krwią, co symbolicznie miało oznaczać, że do tej pory w zawierających je osobach płynie ta sama krew.… Czytaj dalej »


2018/03/11

11 MARCA 2018 r. – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Czwarta niedziela Wielkiego Postu jest nazywana niedzielą „Laetare”, czyli niedzielą radości, od pierwszych słów antyfony Raduj się, Jerozolimo”.… Czytaj dalej »


2018/03/04

4 MARCA 2018 r. – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Zbliżamy się do półmetka Wielkiego Postu. Dzisiejsza kolekta nawiązuje do Środy Popielcowej, przypomina nam, że Bóg wskazał „jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę”.… Czytaj dalej »


2018/02/25

25 LUTEGO 2018 r. – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – W dzisiejszej kolekcie Kościół prosi o ożywienie wiary słowem Boga. Owocem tego jest czystość duszy.… Czytaj dalej »


2018/02/18

18 LUTEGO 2018 r. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – „Tylko o mnie pamiętaj” – nieraz taką prośbę kierowaliśmy do kogoś, od kogo spodziewaliśmy się konkretnego dobra. Nie zawsze była ona spełniona.… Czytaj dalej »


2018/02/11

11 LUTEGO 2018 r. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA – Bycie wykluczonym, niezależnie od przyczyny, stanowi ciężką karę dla człowieka. Skutkiem grzechu, choć nie zawsze widocznym, jest znalezienie się poza nurtem życia wiecznego.… Czytaj dalej »


2018/02/04

4 LUTEGO 2018 r. – V NIEDZIELA ZWYKŁA – Przychodzimy w kolejny dzień Pański na liturgię, „ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej”. Przychodzimy od tego wszystkiego, co jest naszym codziennym bojowaniem, do Tego który „leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany”.… Czytaj dalej »


2018/01/28

28 STYCZNIA 2018 r. – IV NIEDZIELA ZWYKŁA – Przychodzimy na Eucharystię, bo odpowiadamy na zaproszenie Chrystusa i naszej wspólnoty – Kościoła świętego. Wezwanie do obecności na liturgii usłyszymy w dzisiejszym psalmie: „Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem…”… Czytaj dalej »


2018/01/21

21 STYCZNIA 2018 r. – III NIEDZIELA ZWYKŁA – Chrystus gromadzi nas na dziękczynieniu. To właśnie niedziela jest dla nas czasem wspólnego świętowania. Dziękujemy Panu Jezusowi za dar odkupienia… Czytaj dalej »


2018/01/14

14 STYCZNIA 2018 r. – II NIEDZIELA ZWYKŁA – Zdarza się, że wyjście na niedzielną Mszę świętą przeżywamy jako uciążliwą tradycję – bo tak zostaliśmy wychowani. O zaplanowanej godzinie przygotowujemy się, zakładamy właściwy strój, wydaje się, że ofiarujemy Bogu wielki wysiłek… Czytaj dalej »