Chcę zawrzeć sakramentalny związek małżeński

Przygotowanie do małżeństwa

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej). Szczegóły ustalamy w czasie wizyty w kancelarii parafialnej i rozmowy z duszpasterzem.

Potrzebne dokumenty:

  1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obu stron
  2. Świadectwo bierzmowania
  3. Strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka
  4. Dowody osobiste
  5. Zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich
  6. Dokument USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze ślubem cywilnym)