Katolicka Charyzmatyczna Odnowa w Duchu Świętym

Na całym świecie jest ok. 120 milionów członków wspólnot Odnowy w Kościele Katolickim. Skupiają one rzesze ludzi zarówno świeckich, jak i duchownych, młodych i starszych, a nawet całe rodziny. Założycielem tego ruchu jest sam Duch Święty.

W następnym roku będziemy w Rzymie obchodzić jubileusz 50-lecia istnienia Odnowy na całym świecie, na który serdecznie zaprasza papież Franciszek. Papież nazywa Odnowę STRUMIENIEM ŁASKI w Kościele, którego ‘owocem’ są grupy modlitewne w parafiach.

Nasza parafialna wspólnota Odnowy w Duchu Św. „LIBAN”, liczy sobie już 9 lat.

Dlaczego odnowa?

Dlatego, że Kościół wciąż musi się odnawiać (mówił bł. papież Jan XXIII) Kościół –( my wszyscy) – potrzebuje wewnętrznej odmiany, czyli odnowy. Większość członków wspólnoty to osoby, które w pewnym momencie swego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. Odnowa jest pełnym mocy poruszeniem Ducha Św., wiosną Kościoła, mającą odnowić każdą sferę życia. Kiedy przypatrujemy się temu, co czyni wiosna w przyrodzie, zauważymy, że przemienia wszystko: dotyka drzew, ziemi , kwiatów, śpiewu ptaków…Podobnie odnowa otrzymuje łaskę nawrócenia i głębokiej przemiany naszego życia od Ducha Św..

Dlaczego Duch Święty?

Duch Święty to Pocieszyciel obiecany nam przez Jezusa. Rola Ducha Św. nie zmieniła się od dnia Pięćdziesiątnicy, również dziś możemy doświadczyć wylania Jego łaski, Jego darów, Jego mocy, tak samo, jak pierwsi chrześcijanie. od Ducha Św. Pamiętamy, kim byli Apostołowie przed Pięćdziesiątnicą – lękliwi, tchórzliwi zamknięci, …a potem spójrzmy na nich po Zesłaniu Ducha Świętego, zostali całkowicie przemienieni i odważnie zaczynają mówić o Jezusie Chrystusie. Ten ‘Strumień Łaski’ przemienia również nas, sprawia, ze Słowo Boże ożywa, jest zrozumiałe, a modlitwa nabiera zupełnie nowej mocy.

Kiedy i gdzie się spotykamy?

Spotkania wspólnoty odbywają się w środy, po mszy św. o godz. 18.00 na plebanii.
„ Na tym właśnie polega miłosierdzie, ze strony Boga, że w swojej hojnej miłości przyjmuje nas, takimi, jakimi jesteśmy. Bóg wychodzi do nas, nie pytając się , Czy najpierw się nawróciliśmy”.
Bp Grzegorz Ryś