Róże różańcowe

Obowiązki w Żywym Różańcu:

1. Zapisanie imienia w Księdze, odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych (udział w procesjach maryjnych)
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Święta Penitencjaria,na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25.10.1967 r. udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku:

1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca.
2. Narodzenia Pańskiego.
3. Zmartwychwstania Pańskiego.
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.
5. Wniebowzięcia Matki Bożej.
6. Królowej Różańca świętego.
7. Niepokalanego Poczęcia NMP.
8. Ofiarowania Pańskiego-oczyszczenia NMP.

Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź, komunia św. modlitwa w intencjach Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu Żywego Różańca, wyzbycie się wszelkiego zła i pragnienie wytrwania w łasce uświęcającej.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7