Róże różańcowe

Inicjatorką powstania Róż była Paulina Jaricot urodzona we Francji w Lyonie w 1799r. Jej intencją było wsparcie brata, który wyruszył na misje. Zorganizowała grupę dziesięciu osób, z której, każda osoba organizowała następne dziesięć osób odmawiających różaniec i tak dalej, wkrótce powstała grupa licząca dwa tysiące osób. Ta grupa dała początek „Dziełu Rozkrzewiania Wiary”. Po trzech latach powstaje nowe dzieło „Żywy Różaniec”. Jest to rok 1826 tu są już piętnastki, które odmawiają 1 dziesiątkę Różańca. Obowiązkiem każdego członka było wprowadzanie dalszych 5 osób do wspólnoty. Stanowili oni zaplecze misji, jak również pomoc świadomego życia wiarą oraz stałą ofiarą materialną pomocy innym(również misjonarzom). W 1862 r. w samej Francji było już 2 miliony 250 tysięcy osób odmawiających Różaniec. 27 stycznia 1832 r. Papież Grzegorz XVI zatwierdza Stowarzyszenie Żywego Różańca ustanawiając patronką Św. Filomenę.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7