2023/07/16

16 LIPCA 2023
XV NIEDZIELA ZWYKŁA
W czasie Mszy świętej Bóg daje nam swoje słowo niczym ziarno dla ziemi. Gdy je przyjmujemy sercem uważnym i rozumnym, przynosi obfity plon. Słowo Boga bowiem nie wraca do Niego bezowocne, zanim nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Niech ono pomoże nam odrzucać w codziennym życiu wszystko, co się sprzeciwia godności chrześcijanina, i zabiegać o to, co jest z nią zgodne (Oremus, s. 84)

Kamil Patryk Duch, stan wolny, parafia Sętal,
Natalia Dawidzionek Duch, stan wolny, zam. Dągi. Zap. 1.
Waldemar Gawłowski, kawaler, zam. Dywity,
Malwina Gątarska, panna, zam. Dywity. Zap. 1.

Intencje Mszy świętych odprawianych w tygodniu:

16.07.2023 r. XV Niedziela Zwykła
8.00 +Czesław Cabel
10.00 +Irena i Eugeniusz Zawadzccy
11.30 Msza św. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Jadwigi i Henryka Kłujszo z okazji 50 rocz. ślubu
18.00 +Łukasz Walkoski (3r), Józef i Regina Walkoscy, Henryk, Czesław, Jan i Zbigniew Gleszczyńscy

Poniedziałek (17.07.23 r.)
+Anna Ewertowska (30 dzień po śmierci)
Wtorek (18.07.23 r.)
+Katarzyna Kołpa
Środa (19.07.23 r.)
+Jadwiga Kolimaga
Czwartek (20.07.2023 r.)
+kar. Józef Maria Sensi
Piątek (21.07.23 r.)
+Wanda i Jan
Sobota (22.07.23 r.)
+Mieczysław Sendrowski (2r)
23.07.2023 r. XVI Niedziela Zwykła
8.00 +Zofia (15r) i Hanna Biernat
10.00 +Marianna, Jan i Teresa Wacławek, Artur Kowalczyk
11.30 +za zmar. z rodziny Skibowskich i Kasza
18.00 +Lucjan Brajczewski i Andrzej Brajczewski (kolejną r.śm.)