2021/12/05

5 GRUDNIA 2021
II NIEDZIELA ADWENTU
Przychodzimy do Pana, aby słuchać Jego słowa i aby przyjąć Go do naszego życia. Chcemy to spotkanie z Chrystusem przeżyć w radości i dziękować, bo to właśnie stanowi istotę Eucharystii. Dziękować za nasze życie, za to, co w minionym tygodniu było piękne i dobre, za dary, jakie od Niego otrzymaliśmy. Prośmy Ducha Świętego, aby Msza święta przygotowała nas na ostateczne spotkanie z Bogiem Ojcem i na życie wieczne wolne od grzechu i narzekania (Oremus, s. 25)
  • Msze św. w dni powszednie będą odprawiane o godz. 18.00/spowiedź święta w ciągu tygodnia od godz. 17.30/
  • Kancelaria parafialna czynna w środy od 10.00 do 11.30 oraz od 15.30 do 17.00; w piątki od 15.30 do 17.00
  • Msze święte roratnie we wtorek, czwartek i sobotę o godz. 6.30!
  • We wtorek wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła (339-397). Był doskonale wykształcony, rozważny, mądry i oddany służbie ludziom. Jako biskup troszczył się o piękno liturgii i starał się przy każdej okazji głosić słowo Boże
  • W środę uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP. Przygotowując Maryję na przyjęcie Syna, Jezusa Chrystusa, Bóg uczynił Ją od poczęcia wolną od grzechu w sposób doskonały. Jest to prawda wiary, która wskazuje też na wielką miłość Boga do każdego z nas. Bóg swoją łaską wyzwala nas z grzechu, czyni godnym Jego mieszkaniem.
    Po Mszy świętej w środę spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym
  • W czwartek o godz. 18.45 kolejne czwartkowe spotkanie. Temat: „Bądźcie sobie podporządkowani”
  • W czwartek i piątek adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 17.00
  • Dziękujemy wszystkim za ofiary pieniężne składane na rzecz naszej Parafii: na tacę, w kancelarii parafialnej, czy też wpłacane na konto Parafii

PROGRAM PIELGRZYMKI PO SANKTUARIACH WŁOCH

Wszystkim parafianom i gościom, życzymy Chrystusowego pokoju i błogosławionego tygodnia!

brak zapowiedzi

Intencje Mszy świętych odprawianych w tygodniu:

5.12.2021 r. II Niedziela Adwentu
8.00 +Józefa i Adolf, Grzegorz Sierżant i za zmar. z rodziny Sierżant i Palmowskich
10.00 +Cezary Stefanów (10r)
11.30 O Boże błogosławieństwo dla Łukasza z okazji 18 urodzin
18.00 +Władysław Rydel (gr.5)

Poniedziałek (6.12.21 r.)
+Zofia Kasińska (od rodziny Kocia)
Wtorek (7.12.21 r.)
godz. 6.30 W intencji znanej Panu Bogu, godz. 18.00 O łaskę wiary, nadziei, miłości dla Pawła, Piotra i Michała
Środa (8.12.21 r.)
O Boże błogosławieństwo dla Ewy Krzynowek
Czwartek (9.12.21 r.)
godz. 6.30 O Boże błogosławieństwo dla Marceliny, Malwiny i ich rodziców, godz. 18.00 +Małgorzata Kwass
Piątek (10.12.21 r.)
+Józefa Sierżant (3r)
Sobota (11.12.21 r.)
godz. 6.30 +Zofia Kasińska (od chrześniaka Wojciecha), godz. 18.00 O łaskę nawrócenia dla Czesława
12.12.2021 r. III Niedziela Adwentu
8.00 +Magdalena Pieczewska (4r) i za zmarłych z rodziny Pieczewskich; Eryk Selke
10.00 +Jadwiga (3r) i Bogumił Piekarscy
11.30 +Waldemar Derlacz (13r)
18.00 +Rozalia, Julian, Tadeusz i Helena