Ks. mgr. Jerzy Banul

Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 2000. Ukończył Warmińskie Seminarium Duchowne „Hosianum”. Był wikariuszem w Olsztynie – parafia Chrystusa Odkupiciela, w Ornecie. Od dnia 1 lipca do 15 września 2006 roku był wikariuszem w naszej dywickiej Parafii.