Kolęda 2022/23 oraz podsumowanie minionego roku

Z początkiem stycznia 2023 roku, rozpoczął się czas kolędowania. W naszej Parafii tradycyjne kolędowanie miało miejsce tylko na osiedlach, gdzie jeszcze kolędy nie było. W innych miejscach Parafii, ksiądz przychodził z wizytą na zaproszenie. Została podtrzymana też praktyka, odprawiana Mszy świętych „kolędowych” za dane ulice i miejscowości. W trakcie tych eucharystycznych spotkań, omawiany był temat roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W drugiej części kazania, znajdywały się wskazania i zachęty do praktyki codziennej modlitwy, chrześcijańskiego życia, które powinno być świadectwem wiary.
Część następna kazania była poświęcona podsumowaniu roku 2022. Kościół to miejsce, gdzie Pan Bóg działa i wspomaga tworzących go, swoją łaską. Tymi miejscami i źródłami łaski są sakramenty. I tak w ubiegłym roku ochrzczono 36 dzieci; I Komunię święto przyjęło 64 dzieci; sakrament małżeństwa zawarło 7 par; bierzmowanie przyjęło 45 osób; rozdano 23 tysiące Komunii świętej. Zmarły 33 osoby. Należy także pamiętać, że systematycznie odprawiana jest Msza święta, parafianie każdego dnia mają okazję do skorzystania z sakramentu pokuty.
Nasza Parafia zorganizowała w 2022 roku pielgrzymkę do Włoch; rowerowe pielgrzymki do Gietrzwałdu i Glotowa, oraz pieszą Pielgrzymkę do Gietrzwałdu. W ciągu roku w każdą pierwszą sobotę o godz. 9.00 spotyka się Wspólnota Żywego Różańca; w każdą środę Odnowa w Duchu Świętym; w poniedziałki swoje próby ma parafialny chór, który raz w miesiącu śpiewa na niedzielnej Eucharystii. Raz w miesiąca w czwartki, odbywały się spotkania poświęcone św. Pawłowi – Apostołowi Narodów.