2024/03/10

10 MARCA 2024
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Czwarta niedziela Wielkiego Postu przypomina, że w tym czasie pokuty chodzi o przemianę według Bożego planu. To najlepszy możliwy program na nasze szczęście. Wielki Post ma sens, gdy przeżywamy go w kontekście Paschy Chrystusa, do której ten okres prowadzi. Przejście Zbawiciela przez śmierć i chwalebne zmartwychwstanie, czego pamiątką jest każda Eucharystia, stanowi źródło naszej przemiany, radości i nadziei (Oremus, s. 49)

Monika Jóźwik, stan wolny, zam. w Dywitach
Damian Jóźwik, stan wolny, zam. w Dywitach. Zap. 2

Intencje Mszy świętych odprawianych w tygodniu:

10.03.2024 r. IV Niedziela Wielkiego Postu
8.00 +Andrzej i Władysław Soból
10.00 +Felicja i Kazimierz Hryciuk
11.30 +Irena Zawadzka i za zmar. z rodziny
18.00 +Krystyna, Tadeusz Ciok i za zmar. z rodziny Ciok i Lubkiewicz

Poniedziałek (11.03.24 r.)
+Andrzej Nikiel
Wtorek (12.03.24 r.)
O łaskę zdrowia i właściwą diagnozę lekarską dla Piotra
Środa (13.03.24 r.)
O Boże błogosławieństwo dla Krystyny Kapelańskiej
Czwartek (14.03.24 r.)
+Anna Tarnowska (od rodziny Żmuda i Piotrowskich)
Piątek (15.03.24 r.)
+Sylwester Śliwiński
Sobota (16.03.24 r.)
+Anna Tarnowska (w 30 dzień po śmierci)
17.03.2024 r. V Niedziela Wielkiego Postu
8.00 +Józefa Sierżant, Józef Kasprzak i za zmar. z rodziny Sierżant i Kasprzak
10.00 +Regina i Stefan Prusinowscy
11.30 +Stanisław, Genowefa (3r), Krystyna
18.00 +Piotr, Helena, Władysław Akutowicz