2022/09/18

18 WRZEŚNIA 2022
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Od początku swego istnienia Kościół Chrystusowy szczególną troską otaczał sieroty i wdowy. Dla opieki nad nimi apostołowie ustanowili diakonów, a św. Paweł otrzymał nakaz, aby głosząc Ewangelię, nie zapomniał o ubogich. Św. Jakub mówił o potrzebie niwelowania podziałów ekonomicznych we wspólnocie, aby ubogich braci traktować na równi z bardziej majętnymi. Posłanie „Idźcie w pokoju”, kończące każdą Mszę świętą, zaprasza do głoszenia Ewangelii także przez jałmużnę i troskę o sprawiedliwość społeczną (Oremus, s. 91)
  • Msza św. w dni powszednie odprawiana będzie o godz. 18.00. /spowiedź św. w ciągu tygodnia od godz. 17.30/
  • Kancelaria parafialna czynna w środy od 10.00 do 11.30 oraz od 15.30 do 17.00; w piątki od 15.30 do 17.00
  • We wtorek wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong i Towarzyszy – koreańscy męcz. (XIX w)
  • W środę święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
  • W czwartek i piątek adoracja Najśw. Sakramentu od 17.00!
  • W piątek wspomnienie świętego Pio z Pietrelciny, prezbitera dał wyjątkowe świadectwo o miłości Chrystusa ukrzyżowanego, o potrzebie pielęgnowania w sobie godności Bożego dziecka i przeżywania swojego życia w duchu służby siostrom i braciom dla wielu zagubionych ludzi XX wieku stało się jednoznacznym orędziem o miłosiernym Bogu, który jest pośród nas
  • Dziękujemy wszystkim za ofiary pieniężne składane na rzecz naszej Parafii: na tacę, w kancelarii parafialnej oraz te, wpłacane na konto Parafii

Wszystkim Parafianom oraz Gościom życzymy błogosławionego tygodnia pełnego miłości, dobroci, łagodności i opanowania!


Ogłoszenie Rektora Wyższego Seminarium Duchownego HOSIANUMList dyrektora Caritas oraz informacje w sprawie akcji „Paczka dla Ukrainy”


brak zapowiedzi

Intencje Mszy świętych odprawianych w tygodniu:

18.09.2022 r. XXV Niedziela Zwykła
8.00 +Leonard Dawidzionek (4r)
10.00 +Ireneusz (gr.18)
11.30 +Irena (2r), Henryk (31r) Gąsior
18.00 +Maria, Stanisław i Jerzy

Poniedziałek (19.09.22 r.)
W intencji znanej Panu Bogu
Wtorek (20.09.22 r.)
+Felicja Hryciak (2r)
Środa (21.09.22 r.)
+Maria i Józef Krzak; o Boże miłosierdzie dla Józefy
Czwartek (22.09.22 r.)
+Zbigniew Pankowski (5r), Alojzy, Krystyna Pankowscy
Piątek (23.09.22 r.)
+Edward Kowalski (4r)
Sobota (24.09.22 r.)
+Marta Kensbok
25.09.2022 r. XXVI Niedziela Zwykła
8.00 +Ireneusz (gr.25)
10.00 +Józef i Marianna Jankowscy, Józef i Marianna Pożoga, Ireneusz Jankowski
11.30 +Czesława Augustyn (16r), Franciszek (29r), Stanisław Augustyn
18.00 Msza św. dziękczynna z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże dla Moniki i Roberta z okazji 20 rocz. ślubu