2019/08/04

4 SIERPNIA 2019 r.
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Gdy za bardzo przywiązujemy się do tego, co proponuje nam świat, stajemy się niewolnikami chciwości, zachłanności, szukania spełnienia w tym, co doczesne. Kohelet ostrzega, że wszystko to marność, a św. Paweł dopowiada, że naszym powołaniem jest dążenie do tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga”. Bóg chce odnowić nasze życie. Czy wybierzemy trud robienia kariery na ziemi, czy będziemy szukać Bożych skarbów, aby to odnowione życie zachowa? Eucharystia daje nam moc do dokonywania dobrych wyborów (Oremus, s. 23).
  • Msza święta w dni powszednie odprawiana jest o godz. 18.00! W ciągu tygodnia spowiedź święta od godz. 17.30 (w czwartek i piątek już od godz. 17.00)
  • Kancelaria parafialna czynna w środę od 10.00 do 11.30, popołudniu od 15.30 do 17.00; w piątek popołudniu od godz. 15.30 do 17.00!
  • We wtorek święto Przemienienia Pańskiego
  • W czwartek wspomnienie św. Dominika, prezbitera (ok. 1170-1221)
  • W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00!
  • W piątek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy (1891-1942). Jej ciemną dolina był ateizm (chodź pochodziła z rodziny głęboko wierzących Żydów), długoletnie poszukiwanie prawdy jako doktor i wykładowca filozofii, a wreszcie prześladowanie i obóz Auschwitz. Ale gdy odnalazła Chrystusa, odnalazła sens życia w tajemnicy krzyża
  • W sobotę święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (225-258). Jako diakon troszczył się o ubogich w Rzymie. W obliczu wyszukanych tortur nie zaparł się Chrystusa, nie pozbył się poczucia humoru
  • Program pielgrzymki do Ziemi Świętej

Wszystkim parafianom i gościom, życzymy Chrystusowego pokoju i błogosławionego tygodnia!

brak zapowiedzi

Intencje Mszy świętych odprawianych w nadchodzącym tygodniu:

4.08.1019 r. XVIII Niedziela Zwykła
8.00 +Stefan Ewertowski (10r) i za zmar z rodz Ewertowskich i Karczewskich
10.00 +Krystyna Ciok (6r)
11.30 O Boże błogosławieństwo dla Moniki i Michała Sendrowskich z okazji 4 rocz. ślubu; o łaskę zdrowia dla Basi
18.00 +Ryszard Horn, Irena i Czesław

Poniedziałek (5.08.19 r.)
Msza święta dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny Nakoniecznych
Wtorek (6.08.19 r.)
+Zbigniew Lingo (10r), Mieczysław i Maria Lingo
Środa (7.08.19 r.)
za parafian
Czwartek (8.08.19 r.)
+Jan Fajertag (14r)
Piątek (9.08.19 r.)
O Boże błogosławieństwo dla Joanny z okazji 50 urodzin
Sobota (10.08.19 r.)
+Danuta Kowalczyk (4r)
11.08.1019 r. XIX Niedziela Zwykła
8.00 +Józefa i Adolf Sierżant; za zmar z rodz Sierżant i Palowskich
10.00 +Wojciech Tołoczko (4r)
11.30 +Kasia Fejdorowicz (12r)
18.00 +Celina i Wacław Dzięciołowscy i za zmar z rodziny