2017/08/20

20 SIERPNIA 2017 r.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Kobieta kananejska nie miała prawa niczego domagać się od Jezusa. Nie należała do narodu wybranego, była poganką. Uczniowie Jezusa widzieli w niej tylko problem, którego należało się pozbyć. Jezus dostrzegł jej ból, a także wiarę i pokorę. On który nie ma względu na osobę, uczy nas dziś, że Jego miłosierdzie jest dla wszystkich, którzy zechcą je otwartym sercem przyjąć. Przyjmijmy je i my, uczestnicząc w niedzielnej Mszy, nie po to, by uważać się za lepszych od innych, ale by stać się świadkami miłości Jezusa wobec ludzi, zwłaszcza cierpiących i odrzuconych (Oremus, s. 103).
  • Msza święta w dni powszednie odprawiana jest o godz. 18.00!
    Spowiedź święta w ciągu tygodnia od godz. 17.30!
  • W poniedziałek wspomnienie św. Piusa X, papieża (1835-1914). Jako papież zabiegał przede wszystkim o naukę wiary i ożywienie kultu eucharystycznego – wydał nowy katechizm. Zlikwidował obowiązujący wcześniej wymóg spowiedzi przed każą Komunią św. oraz obniżył wiek pierwszej Komunii świętej dzieci
  • We wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
  • W czwartek święto św. Bartłomieja, Apostoła
  • W czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 17.00!
  • W sobotę uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze święte o godz. 10,00 i 18.00. Święta góra, będąca radością ludu, … Świątynia Pana, gdzie On uczy swoich dróg napływające do niego rzesze ludzi. Kana Galilejska, gdzie Maryja wskazuje nam prawdziwą mądrość, a Jezus objawia swoją chwałę. Tak wiele określeń z czytań tego dnia daje się zastosować do naszego narodowego sanktuarium na Jasnej Górze. Prośmy w tym dniu o umocnienie naszej wiary, abyśmy nie zmarnowali wielkich Bożych darów, ale pozwolili naszej Matce i Królowej kierować nas na drogę Ewangelii
  • W niedzielę 10 września o godz. 3.30 wyruszy z Dywit Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu. Dla chętnych powrót po Mszy świętej odpustowej o godz. 14.00 (autokarem)

Wszystkim Parafianom i Gościom, życzymy Chrystusowego pokoju i błogosławieństwa na rozpoczynający się tydzień!

brak zapowiedzi

Intencje Mszy świętych odprawianych w nadchodzącym tygodniu:

20.08.2017 r. XX Niedziela Zwykła
8.00 +Jadwiga Korczyk (3r)
10.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Wiolety i Bartosza z okazji 17 rocz. ślubu oraz potrzebne łaski dla Kaji
11.30 O Boże błogosławieństwo dla Anny i Daniela z okazji 10 rocz. ślubu
18.00 +Jan Mikulewicz (3r) i za zmar. z całej rodziny

Poniedziałek (21.08.17 r.)
O Boże błogosławieństwo w małżeństwie dla Martyny i Marka Obuchowicz
Wtorek (22.08.17 r.)
O Boże błogosławieństwo dla Doroty i Piotra z okazji 25 rocznicy ślubu
Środa (23.08.17 r.)
O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny z okazji 40 urodzin
Czwartek (24.08.17 r.)
+Emil Misikonis (8r)
Piątek (25.08.17 r.)
godz. 17.00 Msza święta ślubna, godz. 18.00 O szczęśliwy powrót Pawła wyprawy górskiej
Sobota (26.08.17 r.)
godz. 10.00 za parafian, godz. 18.00 …
27.08.2017 r. XXI Niedziela Zwykła
8.00 +Monika i Wacław Bezrudczyk
10.00 +Janina Łuba (3r) i za zmarłych rodziców z obojga stron
11.30 O Boże błogosławieństwo dla nowo ochrzczonych dzieci i ich rodziców
18.00 Msza święta dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Lei z okazji urodzin