Ksiądz Paweł Majcher

Urodził się 3.01.1916 r. w Sąsiadowicach w powiecie Sambór. Uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Samborze. Następnie wstąpił do seminarium duchownego w klasztorze karmelitów w Krakowie. Dnia 19.09.1940 roku wraz z grupą sześciu osób (brakowało mu jednego roku do uzyskania święceń) aresztowano go w klasztorze i osadzono w krakowskim więzieniu. Następnie znajdował się w grupie około 60 osób, którym powiedziano, że będą rozstrzelani. Zostali wywiezieni do Oświęcimia. W tym obozie koncentracyjnym ks. Majcher, jako więzień polityczny, przebywał od 9.11. do 11.12.1940 r., natomiast w Dachau od 12.12. 1940 do 29.04.1945. Był poddawany eksperymentom medycznym (malaria) od 24.12.1942 do 1945 r.

Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów pracował w amerykańskim szpitalu dla byłych więźniów z Dachau, a potem wyjechał do klasztoru karmelitów w Rzymie. Przez dwa lata po zdaniu egzaminu uczęszczał na Gregorianum. W 1947 r., z powodu gruźlicy, powrócił do Polski, do klasztoru karmelitów w Krakowie. Uznano mu Gregorianum, ale musiał powtórzyć wszystkie egzaminy sprzed aresztowania. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie 13.03.1948 r.

W 1948 r. pracował w Pilźnie, w diecezji tarnowskiej, jako opiekun internatu zakonnego dla chłopców. W 1949 r. był wikariuszem i uczył religii w Woli Gułowskiej na Podlasiu. Na własną prośbę został przeniesiony do diecezji warmińskiej. W maju 1950 r. był proboszczem w Pasymiu, a we wrześniu 1950 r. w Osieku. Do parafii w Dywitach przybył 27.07.1954 r. Instalacja ks. Majchera odbyła się 8.09.1954 r. Inkardynacji do diecezji warmińskiej dokonał ks. Wojciech Zink. Wicedziekanem dekanatu Olsztyn Północ został 24.10.1972 r., a dekanalnym referentem dobroczynności i trzeźwości 16.10.1972 r.

Pod nadzorem ks. Pawła Majchera przeprowadzone zostały liczne prace remontowe kościoła i wieży, m.in. wzmocniono fundamenty na zewnątrz kościoła, naprawiono centralne ogrzewanie, wymalowano prezbiterium oraz nawę główną i boczną, naprawiono witraże, wyremontowano organy. Proboszcz podejmował starania o odzyskanie majątku kościelnego oraz o pozostawienie krzyży w szkole.

Dnia 5.02.1977 r., po 22 latach pracy, ks. Paweł Majcher odszedł na emeryturę. Po przejściu na emeryturę ks. Paweł zamieszkał w Dywitach na ul. Spółdzielczej 17. W miarę swoich sił i zdrowia, pomagał w pracy duszpasterskiej swojemu następcy.

Ks. Paweł Majcher zmarł 5.02.2009 r. w Dywitach. Mszy świętej pogrzebowej dn. 7.02.2009 r. przewodniczył ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Dywitach.