Ksiądz Benon Schirmer

Po odejściu na emeryturę ks. Pawła Majchera ks. Biskup Józef Drzazga mianował proboszczem parafii w Dywitach ks. mgr. Benona Schirmera. Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza nastąpiło 13.03.1977 r.

Ksiądz Benon Schirmer urodził się 1.01.1932 r. w Starym Bojanowie koło Rawicza w diecezji poznańskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 24.06.1956 r. w Olsztynie. Był wikariuszem w Biskupcu Reszelskim w latach 1956-1957 i w Ząbrowie koło Iławy w latach 1957-1958. Studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie pracował w Olsztynie przy parafii św. Józefa, a później jako administrator w Strużynie koło Morąga. Dnia 1.05.1965 r. objął parafię w Sząbruku.

Do wielu osiągnięć ks. Benona Schirmera należy położenie polichromii w całej dywickiej świątyni, renowacja ołtarzy, obrazów, ambony, konfesjonałów, stalli, chóru i witraży. Kościół został odpowiednio oświetlony i nagłośniony. Prowadzone były prace przy zewnętrznej elewacji kościoła. Wybudowano schody wejściowe do świątyni, a wokół niej położono chodnik. Wyremontowana została plebania, a z budynku gospodarczego zrobiono salkę katechetyczną. Ksiądz proboszcz podjął starania o stworzenie kaplicy w Różnowie.

W uznaniu zasług w pracy duszpasterskiej na rzecz parafii ks. Benon Schirmer został mianowany dn. 13.11.1990 r. kapelanem Honorowym Ojca Świętego.
Swoją duszpasterską posługę w Dywitach ks. Benon Schirmer zakończył z dniem 31.06.2006 r. przechodząc na emeryturę. Obecnie mieszka w miejscowości Kościan w woj. Wielkopolskim.

/opracowano na podstawie książki Romualdy Jachnowicz, DYWITY. Z dziejów kościoła i parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Olsztyn 1999, s. 57-60/