ks. kan. dr Kazimierz Dawcewicz

Święcenia kapłańskie otrzymał 15.06.1985 roku w Olsztynie. Od 1 lipca 1985 r. do 31 sierpnia 1991 r. wikariusz w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Z dniem 1 września 1991 roku mianowany ojcem duchownym Warmińskiego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Dnia 1 marca 2007 roku mianowany Administratorem Parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dywitach, a 1 lutego 2008 roku proboszczem.