ks. dr Zdzisław Kieliszek

W 1999 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1999-2001 pracował jako wikariusz w parafii pod wezwaniem św. Józefa w Olsztynie. W październiku 2001 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra filozofii rozpoczął studia doktoranckie. W 2009 roku, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2011 roku był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Od 1 października 2008 roku zatrudniony na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Od 1 lipca 2011 roku mieszka w Dywitach, gdzie pełnię funkcję rezydenta.