Ks. Antoni Wojtowicz

Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1987 w Olsztynie. Po święceniach pracował jako wikariusz w Dobrym Mieście. Studiował w Rzymie. Był proboszczem m.in. w Gryżlinach, Sątopach, Lubajnach. Dn. 1.07.2006 roku został proboszczem parafii w Dywitach. Urząd proboszcza parafii przestał pełnić z dniem 28.02.2007 roku.