Zakończenie pracy w Parafii przez ks. dr Zdzisława Kieliszka – 2023/06/30

Z dniem 30 czerwca 2023 roku, zakończył dwunastoletnią pracę w naszej Parafii ks. dr Zdzisław Kieliszek. Od roku 2011 był rezydentem. Jako wykładowca Wydziału Teologii w Olsztynie, aktywnie uczestniczył w życiu duszpasterskim naszej parafialnej wspólnoty. Był inicjatorem i prowadzącym czwartkowe spotkania, w ramach tych spotkań odbywały się wykłady profesorów Wydziału Teologii; omawiany był Katechizm Kościoła Katolickiego, wydarzenia z historii Kościoła. W ostatnim czasie spotkania nosiły nazwę „Pytania nieobojętne”. Jako opiekun uczestniczył w pielgrzymkach do Ziemi świętej, Włoch, …, także w pielgrzymkach do Gietrzwałdu, Glotowa. Z dniem 1 lipca 2023 roku został proboszczem nowo budującej się Parafii św. Mateusza w Olsztynie. Z serca dziękujemy za dwanaście lat pracy! Życzymy Bożego błogosławieństwa!