Uroczystość I Komunii świętej – 2021/06/26

Dnia 26 czerwca 2021 roku odbyła się ostatnia uroczystość I Komunii świętej w naszej Parafii (12.06.-19.06). Dzieci przyjmowały ją w tym roku ze swoją klasą. Grupy liczyły od 13 do 10 osób (było ich pięć). Przygotowaniem dzieci do I komunii świętej zajmowała się Pani Agnieszka Dzieńkowska – nowa katechetka, która rozpoczęła pracę w szkole w Dywitach w grudniu 2020 roku.