Spotkania czwartkowe, nowy cykl 2023

W czwartek 19 stycznia 2023 r. rozpoczął się nowy cykl spotkań czwartkowych. Został on zatytułowany: „Pytania nieobojętne”. Temat pierwszego spotkania: „Dlaczego Pan Bóg jest niewidzialny”. Spotkania prowadzi ks. Zdzisław Kieliszek.