Reorganizacja dekanatów Archidiecezji – 2022/09/30

Decyzją J.E. Arcybiskupa Warmińskiego została dokonana reorganizacja dekanatów Archidiecezji. Nasza Parafia z dniem 30 września została włączona do dekanatu Dobre Miasto. W wyniku wyborów – później zatwierdzonych przez Metropolitę Warmińskiego – ks. kan. Kazimierz Dawcewicz (proboszcz Parafii w Dywitach) został mianowany dziekanem dekanatu na pięcioletnią kadencję (2022-2027).