Procesja w uroczystość Bożego Ciała – 2022/06/16

W dniu 16 czerwca 2022 r. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) po dwuletniej przerwie, przeszła ulicami Dywit procesja (Łąkowa, Różana, Sportowa, Jana Pawła II). Mszę świętą o godz. 10.00 – po której odbyła się procesja – uświetnił swoją obecnością i śpiewem chór parafialny.