I Komunia święta – 2016/05/29

Dnia 29 maja 2016 roku Parafia przeżywała uroczystość I Komunii świętej dzieci z klas III Szkoły Podstawowej w Dywitach. Ogółem do Komunii świętej przystąpiło 45 dzieci, które zostały przygotowane przez katechetkę Panią Joannę Żach.