Obchody świąt Wielkiej Nocy

Można chyba powiedzieć, że życie duszpasterskie Parafii z dniem 15 marca 2020 roku, trochę się zatrzymało. Spowodowane to zostało przez wirusowe zawirowania. Pandemia sprawiła, że nie było w tym roku rekolekcji wielkopostnych, sam obchód świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa był bardzo skromy. Mimo wszelkich obostrzeń, nasi parafianie gromadzili się na modlitwie w kościele – uczestniczyli we Mszy świętej, nabożeństwach majowych. Obchody Triduum Paschalnego oraz Mszy świetnych w tym czasie były transmitowane za pośrednictwem Internetu. Realizacją tego zajmował się Pan Wojciech Michalski.