Niedzielne kazania katechizmowe – 2021

Od listopadowych niedzieli (2021 r.), ksiądz Zdzisław Kieliszek na Mszy świętej o godz. 10.00, wygłasza kazania katechizmowe. Parafianie zaczynają dziękować za przekazywane im wiadomości