Kolęda 2021

Decyzją JE Biskupa Warmińskiego Józefa Górzyńskiego, w tym roku kolęda zmieniła swój tradycyjny charakter. Nie było odwiedzania parafian w ich domach i mieszkaniach, ale w zamian były odprawiane Msze święte w intencji mieszańców poszczególnych ulic i miejscowości. W naszej Parafii takie Msze były odprawiane od 7 do 27 stycznia 2021 roku. W czasie Eucharystii głoszona była homilia, krótkie sprawozdania z działalności za 2020 roku, na zakończenie błogosławiono wodę. Obecni w kościele byli następnie zapraszani do odmówienia modlitwy błogosławieństwa domu. Specjalne słowo na ten czas, skierował do wszystkich Metropolita Warmiński.