Czwartkowe spotkania – 2017/09/07

W dniu 7 września 2017 r. rozpoczął się kolejny roczny cykl czwartkowych spotkań: katechezy dla dorosłych, katechezy sakramentalne (chrzest święty), wykład, spotkanie grupy biblijnej.