Czwartkowe spotkania – 2016/09/01

W czwartek 1 września rozpoczął się nowy cykl czwartkowych spotkań. W każdy czwartek tygodnia wierni mają okazję uczestniczyć: katechezie dla dorosłych, spotkaniu „Grupy Liturgicznej”, wykładzie i spotkaniu „Grupy Biblijnej”, która czyta i rozważa Psalmy.