Ogłoszenia duszpasterskie

2018/07/22

22 LIPCA 2018 r. – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – Psalmista mówi o Bogu, który dziś prowadzi na zielone pastwiska, nad wody, gdzie możemy odpocząć, i który zastawia dla nas stół. Jezus lituje się nad wielkim tłumem będącym jak owce bez pasterza.… Czytaj dalej »


2018/07/15

15 LIPCA 2018 r. – XV NIEDZIELA ZWYKŁA – „Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie” – mówi dziś św. Paweł.… Czytaj dalej »


2018/07/08

8 LIPCA 2018 r. – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – W niedzielę, która jest pamiątką zmartwychwstania, Kościół w modlitwach mszalnych prosi Boga o duchową radość dla swoich wiernych. Prosi również o to, byśmy nigdy nie przestawali wielbić Boga za wielkie dary.… Czytaj dalej »


2018/07/01

1 LIPCA 2018 r. – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – Chrześcijaństwo to pójście za zmartwychwstałym Panem, który odnawia nas, byśmy żyli i szli w blasku Prawdy… Czytaj dalej »


2018/06/24

24 CZERWCA 2018 r – NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA JANA CHRZCICIELA – W tradycji narodu wybranego nadanie dziecku imienia któregoś z przodków oznaczało włączenie go w historię rodziny. Krewni Elżbiety i Zachariasza nie mogli zrozumieć powodów zakłócenia tej tradycji… Czytaj dalej »


2018/06/17

17 CZERWCA 2018 r. – XI NIEDZIELA ZWYKŁA – Bóg pragnie naszego rozwoju w każdej sferze. O rozwoju mówi dziś cała liturgia słowa, prowadząc do prawdy o Bożym królestwie… Czytaj dalej »


2018/06/10

10 CZERWCA 2018 r. – X NIEDZIELA ZWYKŁA – „Gdzie jesteś?” – Bóg szuka bliskości z człowiekiem. Adam z Ewą byli w raju, ale chowali się przed Bogiem wśród drzew, próbowali za figowymi przepaskami ukryć prawdę o swoim grzechu.… Czytaj dalej »


2018/06/03

3 CZERWCA 2018 r. – IX NIEDZIELA ZWYKŁA – Diamentu nie oprawia się w glinie, cennego skarbu nie przechowuje się w byle czym. Św. Paweł porównuje nasze ciało do glinianych naczyń. I w ten kruchy, niezbyt cenny materiał Bóg wkłada swoje słowo i ciało Chrystusa.… Czytaj dalej »


2018/05/27

27 MAJA 2018 r. – NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – Bóg stopniowo daje nam się poznać. Objawia swoją tajemnicę: że jest Jeden w Trzech Osobach. Kluczowym momentem w odsłanianiu misterium Boga było wcielenie Syna Bożego.… Czytaj dalej »


2018/05/20

20 MAJA 2018 r. – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – W dzień Pięćdziesiątnicy uczniowie Jezusa napełnieni Duchem Świętym zaczęli mówić „obcymi językami”. Cud Zielonych Świąt polegał na tym, że każdy słyszał, jak apostołowie przemawiali „w jego własnym języku”, a nawet dosłownie, „w jego własnym dialekcie”… Czytaj dalej »