Ogłoszenia duszpasterskie

2018/12/09

9 GRUDNIA 2018 r. – II NIEDZIELA ADWENTU – Oczekiwanie wiąże się z tęsknotą, z niezaspokojeniem, z wolą zmiany, a także z nadzieją. Bóg jest „już teraz” – we Mszy świętej, na którą przychodzimy w sakramentach, które przyjmujemy, w świecie, w którym żyjemy… Czytaj dalej »


2018/12/02

2 GRUDNIA 2018 r. – I NIEDZIELA ADWENTU – Pan daje nam poznawać swoje drogi, pokazuje swoją wolę według miary naszej ufności i otwartości na Jego działanie… Czytaj dalej »


2018/11/25

25 LISTOPADA 2018 r. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – Stajemy dzisiaj wokół ołtarza, by oddać chwałę naszemu Królowi. Jednak Jego panowanie jest całkowicie odmienne od sposobu, w jaki sprawują władzę władcy tej ziemi.… Czytaj dalej »


2018/11/18

18 LISTOPADA 2018 r. – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – „Szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra”. Te słowa modlitwy niedzielnej przypominają nam o pierwszeństwie Boga… Czytaj dalej »


2018/11/11

11 LISTOPADA 2018 r. – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – W każdą niedzielę stajemy przed ołtarzem Pana, modląc się pokornie: „Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie pełnić Twoją wolę”.… Czytaj dalej »


2018/11/04

4 LISTOPADA 2018 r. – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – „Miłuję Cię, Panie. Mocy moja”. Kiedy uczestniczymy w każdą niedzielę w Najświętszej Ofierze, to odmawiajmy w sobie tę świadomość pierwszeństwa Boga, któremu należy się wszelka chwała i miłość.… Czytaj dalej »


2018/10/28

28 PAŹDZIERNIKA 2018 r. – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – Niewidomy Bartymeusz z niedzielnej Ewangelii uczy nas prostej i skutecznej modlitwy: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”.… Czytaj dalej »


2018/10/21

21 PAŹDZIERNIKA 2018 r. – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – Wiara nie pozbawia nas problemów, ale pomaga przejść przez nie zwycięsko. Przykład dwóch apostołów z dzisiejszej Ewangelii pokazuje, że można chodzić z Jezusem, a jednocześnie nie rozumieć tego, o czym On mówi… Czytaj dalej »


2018/10/14

14 PAŹDZIERNIKA 2018 r. – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – „Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości”. W każdej Eucharystii otwiera się przed nami skarbiec mądrości, z którego Bóg chce nam hojnie udzielać… Czytaj dalej »


2018/10/07

7 PAŹDZIERNIKA 2018 r. – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – „Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. Jezus przypomina o wielkości małżeństwa… Czytaj dalej »