Ogłoszenia duszpasterskie

2023/04/30

30 KWIETNIA 2023 – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – „Pan Mym pasterzem, nie brak mi niczego” – brzmi refren dzisiejszego psalmu responsoryjnego… Czytaj dalej »


2023/04/23

23 KWIETNIA 2023 – III NIEDZIELA WIELKANOCNA – Kiedy Jezus mówi, pała ludzkie serce. Doświadczenie uczniów idących do Emaus powtarza się… Czytaj dalej »


2023/04/16

16 KWIETNIA 2023 – II NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA czyli Niedziela Miłosierdzia – „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie nawróci z ufnością do miłosierdzia mojego”… Czytaj dalej »


2023/04/09

9 KWIETNIA 2023 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy – będziemy dziś powtarzać słowa refrenu psalmu responsoryjnego… Czytaj dalej »


2023/04/02

2 KWIETNIA 2023 – NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ – Niedziela Palmowa jest dniem radości, Jezus wkracza do Jerozolimy jako zwycięzca. Okrzyki „Hosanna” należą się Zbawicielowi… Czytaj dalej »


2023/03/26

26 MARCA 2023 – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – „Udzielę wam mego ducha, byście ożyli” – przemówił Bóg przez proroka. Temat podejmie Apostoł Paweł w Liście do Rzymian… Czytaj dalej »


2023/03/19

19 MARCA 2023 – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Widzieć … „Człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce”. Pan zobaczył serce Dawida… Czytaj dalej »


2023/03/12

12 MARCA 2023 – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – W centrum uwagi liturgii dzisiejszej niedzieli jest woda. Wspomnienie wody, którą ze skały wywiódł Mojżesz… Czytaj dalej »


2023/03/05

5 MARCA 2023 – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Druga niedziela Wielkiego Postu każe nam iść na górę Tabor. Idziemy więc z Jezusem i trzema wybranymi uczniami… Czytaj dalej »


2023/02/26

26 LUTEGO 2023 – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – W liturgii słowa usłyszymy dzisiaj o pobycie Jezusa na pustyni. Pustynia jest miejscem oddalenia od spraw tego świata… Czytaj dalej »