Ogłoszenia duszpasterskie

2019/02/17

17 LUTEGO 2019 r. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA – Przychodzimy do świątyni nie tylko, aby się modlić i oddawać Bogu cześć. Stajemy tutaj również po to, aby pokazać się Panu… Czytaj dalej »


2019/02/10

10 LUTEGO 2019 r. – V NIEDZIELA ZWYKŁA – „Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg” (1 Sm 16,7) – rzekł Jahwe do Samuela, który wśród synów Jessego szukał wybrańca Bożego… Czytaj dalej »


2019/02/03

3 LUTEGO 2019 r. – IV NIEDZIELA ZWYKŁA – Bycie chrześcijaninem wiąże się z udziałem w misji prorockiej Chrystusa. Każdy z nas w momencie chrztu został wezwany i uzdolniony do tego, by postrzegać świat i swoje życie w świetle wiary… Czytaj dalej »


2019/01/27

27 STYCZNIA 2019 r. – III NIEDZIELA ZWYKŁA – Dzisiaj w pierwszy dzień tygodnia, Bóg daje nam łaskę, abyśmy jako Kościół weszli w dziękczynienie. Możemy usłyszeć nie tylko Boga, co jest łaską, ale również odpowiedzieć na Jego słowo… Czytaj dalej »


2019/01/20

20 STYCZNIA 2019 r. – II NIEDZIELA ZWYKŁA – Zmartwychwstały Chrystus jest dla Kościoła jak Oblubieniec dla oblubienicy. Zaślubił nas sobie, połączył się z nami przez przebaczenie i miłosierdzie objawione w krzyżu i zmartwychwstaniu… Czytaj dalej »


2019/01/13

13 STYCZNIA 2019 r. – NIEDZIELA, CHRZEST PAŃSKI – Jezus przyjął chrzest i objawił nam, że jest jedno z Ojcem i Duchem Świętym. Bogu dziękujemy za nasze zanurzenie przez chrzest w miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego… Czytaj dalej »


2019/01/06

6 STYCZNIA 2019 r. – NIEDZIELA, OBJAWIENIE PAŃSKIE – Bóg objawił się wszystkim przez narodzenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Woła nas, grzeszników z krańców ziemi ku sobie, abyśmy odkryli tajemnicę życia Boga… Czytaj dalej »


2018/12/30

30 GRUDNIA 2018 r. – NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEF – Dzisiaj wielbimy Boga w Jego Świętej Rodzinie. Patrzymy na to co w Niej nadprzyrodzone i na to, co ludzkie, zwyczajne, bliskie realiom naszego życia… Czytaj dalej »


2018/12/23

23 GRUDNIA 2018 r. – IV NIEDZIELA ADWENTU – Chrystus przyszedł na świat z miłości i pragnie, byśmy odpowiadali Mu miłością. W dzisiejszą niedzielę słyszymy, że Bóg nie oczekuje od nas „ofiar, darów, całopaleń”… Czytaj dalej »


2018/12/16

16 GRUDNIA 2018 r. – III NIEDZIELA ADWENTU – W trzecią niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą „Gaudete”, czyli „Radujcie się”, szczególnie mocno rozlega się obecne w tym okresie liturgicznym wezwanie do radości. „Radujcie się zawsze w Panu” – powtarza z naciskiem św. Paweł.… Czytaj dalej »